Понуда

Добијте повеќе со нашите алатки за рекламирање

InText41

IN-TEXT

Контекстуално огласување

Интерактивно рекламирање преку клучен збор во содржина овозможува зголемена релевантност на пораката.

РЕЛЕВАНТНОСТ НА ПОРАКАТА: Таргетирање во содржина преку клучен збор, подвлечен хипер линк со сина боја.

БЕЗБЕДНОСТ НА СОДРЖИНАТА: Заштита на кампањата од негативна конотација во непосакувана содржина преку “save content black list” (листа на негативни зборови).

ГАРАНТИРАНА ВИДЛИВОСТ: 100% видливост овозможена преку CPI и CPC ценовна политика.

МЕРЛИВИ РЕЗУЛТАТИ: Статистика во реално време по IP адреса, медиум, импресии, клик, клучен збор, час, ден, минута, секунда.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА CPI/CPC ТРОШЕЊЕ: Две импресии во рок од 15 минути и еден клик во 5 минути од една IP адреса.МИНИ БАНЕР


Пример 1
Содржи статична слика
Формат: Слика
Клик таг: Следење на линк
Димензија: 200х200

АНИМИРАН БАНЕР


Пример 2
Содржи анимација/слика
Формат: JPG/PNG/GIF/HTML
Клик таг: Следење на линк
Димензија: 300х250

ТРАНСПАРЕНТЕН БАНЕР


Пример 3
Содржи анимација/слика
Формат: HTML/PNG/GIF
Клик таг: Следење на линк
Димензија: 300х250

ЏАМБО БАНЕР


Пример 4
Содржи анимација/слика
Формат: JPG/GIF/HTML
Клик таг: Следење на линк
Димензија: 650х400
InImage42

IN-IMAGE

Огласување во слика

Што е in-image рекламирање?
Рекламирањето во слики (in-image), исто така е познато и како рекламирање врз основа на слики. Тоа е форма на рекламирање во кое рекламите се појавуваат во основата на статични слики на веб-страниците, односно се појавуваат врз нив во долниот дел. Овие реклами можат да бидат слика, анимација или видео кои се појавуваат кога корисникот доаѓа до сликата во самиот текст.
Дополнително, самата реклама со препознавање на сликата, ја насочува целната публика на неколку начини.

Примарната компонента за таргетирање на читатели е листа на клучни зборови. Оваа листа на клучни зборови работи во корелација со платформата на InFrame. Со помош на ваква листа на клучни зборови одлучувате во какви текстови и содржини ќе се појавуваат вашите реклами.
Постојат неколку главни фактори кои треба да се имаат предвид кога станува збор за составувањето на вашата листа на клучни зборови:
- Внимателно изберете ги вашите клучни зборови, бидејќи многу зборови имаат повеќекратно значења и може да предизвикаат вашите реклами да се појават во ирелевантни написи.
- Вклучете и листа на негативни клучни зборови (“save content black list”) за да се осигурите дека рекламите нема да се прикажат во текстови во кои што не сакате да се појавуваат.